top of page

Carl Fredrik Reuterswärd

Carl Fredrik Reuterswärd

1934-2016

Carl Fredrik Reuterswärd började studera konst för Fernand Léger i Paris 1951 och hade sin första utställning där 1952. Han återvände till Sverige 1952 och studerade på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, fram till 1955. Där han även blev professor i måleri 1965, vilket han var fram till 1969 då han flyttade till Bussigny i Schweiz där han bodde och arbetade en längre tid.

Reuterswärds mest kända och spridda konstverk är den offentliga skulpturen Non- Violence. Verket föreställer en revolver med knut på pipan. Det tillkom i reaktion på att John Lennon mördades 1980. Reuterswärd hade lärt känna John Lennon och Yoko Ono under tiden i Schweiz och Yoko bad honom göra en konstnärlig hyllning till John och hans fredsvision. Från början placerades det som ett minnesmärke i Central Park men 1988 skänktes det till FN, genom en donation från Luxemburgs regering, och placerades framför FN-huset i New York. I Sverige finns Non-Violence, förutom i Landskrona, även som offentlig skulptur i Stockholm, Göteborg, Malmö, Täby, Borås och Halmstad.

Sprengel Museum i Hannover har en mycket omfattande samling av Carl Fredrik Reuterswärds verk och han är representerad på flera välkända museer världen över – från Moderna Museet i Stockholm till MOMA i New York och Centre Pompidou i Paris.

>> skriv ut cv

bottom of page