top of page
vagase_edition.png

Våga Se Edition är en mindre upplaga eller serie konstverk som du som medlem kan köpa med ca. 30% rabatt på ordinarie pris. Verken tas fram i direkt samarbete med konstnären och går inte att köpa någon annanstans eller utan medlemskap.

lena-cronqvist-mindre.jpg

Våga Se Edition 2020:

Lena Cronqvist

Lena Cronqvist är född i Karlstad 1938 och är idag en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hennes konst kan beskrivas som saklig och expressiv, ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död. Med sina många flickmotiv har Cronqvist revolutionerat en syn på hur en flicka enligt konventionen bör vara och agera. Flickorna i hennes verk är framställda i sin egen rätt, de agerar och deras själsliv blottläggs utan förmildring. 

Foto: Mattias Lindbäck

We don’t have any products to show here right now.

Flicka med badring & Flicka med katt

Etsningar av Lena Cronqvist i upplagor om 25 ex, bildmått: 18,5x16 cm. Tryckta av Siv Johansson.

 

Framtagna till, och går endast att köpas av Konstsällskapet Våga Ses medlemmar till specialpriset 5.200 kr styck. Ordinarie pris: 8.000 kr styck. Max ett verk per upplaga per medlemskap.

Inte medlem? Teckna medlemskap här

bottom of page