top of page

Vårt arbete för grafiken

I Konstsällskapet Våga Ses konstkollektion förekommer en mängd olika grafiska tekniker och konstnärliga uttryck. Vår målsättning och önskan ända sedan grundandet 1992, är att sprida kunskap och insikt om i första hand svensk grafik och att i våra editioner spegla och främja det bästa inom svensk samtidskonst, som inkluderar grafiska tekniker, just nu.

Vi är noga med att i vår information om respektive konstnärs verk redovisa teknik, storlek, upplaga och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar. I våra editioner kan man alltid vara säker på att det är kombinationen av konstnärligt uttryck och stort hantverkskunnande som är ledande.

Rena reproduktioner av målningar, akvareller etc, originalverk som fotats eller skannats in och sen skrivits ut på kvalitetspapper av högkvalitativa skrivare kommer aldrig ifråga i våra utgivningar. Även om de är signerade och numrerade av konstnären själv. De senare är enligt vår mening reproduktioner, måhända av bästa kvalitet, men inte grafisk konst.

bottom of page