top of page

Ansökan är öppen!

Konstsällskapet Våga Ses konststipendier 2023

Konstsällskapet Våga Se grundades 1992 med syfte att stödja samtidskonsten och skapa en möjlighet för alla att äga och uppleva konst. Varje år ger vi ut flera konststipendier till lovande konstnärer. För 2022/2023 uppgår stipendiesumman till 35.000 kronor.  

Fri konst

Ett stipendium på 10.000 SEK + möjligheten till en utställning hos oss
 

Tre stipendier på 5.000 SEK vardera

Grafik (Endast originalgrafik, ej reproduktion)

Ett stipendium på 10.000 SEK

Ansökningskrav:

För att ansöka måste du ha studerat på konsthögskola eller förberedande konstskola under de senaste fem åren, 2019 - 2023. Din utbildning kan exempelvis ha avslutats våren 2019 eller påbörjats hösten 2023. 

 

Ansökan görs enbart i brevform (ej via mail) och sista ansökningsdag är 2 december 2023 (poststämpel 1 december). Din ansökan måste rymmas i ett C4-kuvert och får max innehålla 10 A4-sidor totalt. Om du önskar ansöka om båda stipendierna skickar du in två separata ansökningar.

Ansökan ska innehålla:

  • Dina kontaktuppgifter: namn, födelseår, mailadress och mobilnummer

  • Information om utbildningar: skola, program/inriktning, antal år, examensår

  • Motivering till varför du söker stipendiet

  • Bilder på tidigare eller pågående projekt (arbetar du med performance, ljud eller video kan en länk till hemsida eller liknande bifogas)

  • Märk din ansökan med Fri konst eller Grafik

Posta din ansökan eller kom förbi under våra öppettider:

Konstsällskapet Våga Se

Hantverkargatan 18-20

112 21 Stockholm
Öppet tisdag-torsdag 11-17.30, fre-lör 12.00-16.00 (stängt 4/11)

 

Stipendiaterna meddelas under januari 2024. Blir du inte utvald blir du tyvärr inte kontaktad, men informationen om stipendiaterna publiceras på vår hemsida under våren 2024. Tyvärr har vi inte möjlighet att informera dig när vi har mottagit din ansökan och heller inte returnera den.

 

Frågor? Kontakta oss gärna via mail vagase@gallerihelle.com

 

Lycka till!

Tidigare stipendiater

bottom of page