top of page

Litografier av Nils G. Stenqvist

Ingår i Konstsällskapet Våga Ses medlemskap - 750 kr/år

Litografierna av Nils G. Stenqvist är en del av Konstsällskapet Våga Ses konstkollektion som innehåller över 150 olika grafiska blad av över 50 konstnärer. Allt originalgrafik, numrerat och signerat av konstnären. Som medlem får du välja ett valfritt verk ur kollektionen.
>> Se hela konstkollektionen

Nils G. Stenqvist

1934 - 2005

Efter studentexamen 1953 och några års studier vid Stockholms högskola studerade Stenqvist grafisk konst för Harald Sallberg och Jurgen von Konow vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1956–1961. Både före och under akademitiden företog han ett flertal längre studieresor till bland annat Grekland Finland, Leningrad, Paris och London där han studerade vid Royal College of Art 1958.

Han tilldelades stipendium från Kungafonden 1958, Grafiska sällskapet, Sandrewska stiftelsen och von Konows fond 1960 samt H Ahlbergs fond
vid Konstakademin 1961. Han blev biträdande lärare vid Konsthögskolan skola för grafisk konst 1963 som senare ombildades till en ordinarie tjänst och därefter 1973– 1983 professor i grafisk konst vid Konsthögskolan.

Han var en flitig utställare och medverkade i ett flertal in- och utländska grafikutställningar bland annat deltog han i grafikbiennalerna i Ljubljana ett flertal gånger, utställningen Nordisk grafik på Liljevalchs konsthall, California Society of Etchers 50-årsjubileumsutställning i Los Angeles, Pratt Miniature Print Show i New York samt utställningar med svensk grafik i Oslo och England. Han deltog några gånger i Nationalmuseums utställning Unga tecknare och i Sveriges allmänna konstförenings utställningar på Liljevalchs samt grupputställningar på Göteborgs konsthall.

Stenqvist var en av initiativtagarna till Grafikens Hus i Mariefred. Han använde sig ofta av organiska motiv i sina verk, särskilt av snäckors spiralform. Stenqvist är representerad vid bland annat Moderna Museet, Göteborgs Museum, Malmö Museum, Kalmar Konstmuseum, Kunsthalle i Hamburg och Stafford College of Art i USA.

>>skriv ut

bottom of page