top of page

Alice Fyles mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i fri konst

Konstsällskapet Våga Se arbetar för att stödja konstlivet och kan tack vare våra medlemmar varje år ge ut flertalet stipendier till lovande konstnärer. 2023 hade vi möjligheten att ge ut 5 stycken, Alice är en av mottagarna:


Alice Fyles

Mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i fri konst: 5.000 sek


Alices (f. 1996) skapandeprocess är förankrad i nyfikenhet. Hon arbetar med materialet, oftast leran, för att söka svar på frågor och för att lära sig om världen.Under arbetets gång uppkommer det ibland ännu fler frågor än svar, det är riktigt spännande! Sen går det runt så, det jag skapar leder till fler frågor och då måste jag skapa mer.”

 

Själva materialutforskandet är en stor inspirationskälla i sig. Men även processen av att titta på något både riktigt nära och väldigt långt bort väcker nya tankar som för arbetet vidare.

 

Även människorna runt mig, kollegor, familj och vänner är stora inspirationskällor. Mina upplevelser och samtal med dessa människor är nog det som ger mest näring till mitt arbete.”
Alice arbetar med svensk lera, vilket ger den en slags familjär karaktär, trots att uttrycket kan kännas nästintill utomjordiskt. Stenens lager, jordtonerna och den skrovliga ytan som påminner om berget är alla karaktärsdrag som hämtas ur det lokalt sourcade materialet. Det blir ett slags mellanting, det familjära och det främmande.

 


Mina verk blir behandlade så att de inte riktigt möter upp till att bli keramik. Eller rättare sagt, att bli det som vi förväntar oss av keramik. Verken hamnar i en mittemellan värld där jag själv har svårt att sätta namn på vad de är, de blir lite utomjordiska.”

Hennes resa inom konstvärlden började ordentligt då hon inledde sina studier på Lunnevads folkhögskola 2015. Konsten har blivit ett verktyg för att navigera och lära sig om världen, på samma vis som historia, matematik eller social- och naturvetenskap. Form, färg och material är och har alltid varit Alices sätt att förstå världen.

 

Jag har flera gånger fått höra att jag inte gör konst, utan naturvetenskapliga experiment. Men det tycker jag är ett trångsynt förhållningssätt, för mig går de in i varandra, och den ena utesluter inte den andra.”Hennes egna nyfikenhet är något hon hoppas kunna smitta av sig på betraktaren. Att frågor som hon själv inte arbetar med väcks. Under 2022 arbetade hon med hjälp av olika samfällighetsföreningar att samla in lera från olika platser runt om i Sverige. Hennes arbete bottnar i detta material och genom det utforskar och utvecklar hon sin egna kunskap kring keramiska material. Men med materialet utmanar hon även riktlinjer och den förväntade bilden av keramiskt skapande. Detta är något hon har ambitioner om att i framtiden kunna kommunicera i en bildbok, vilket hon kommer att använda stipendiet till.

 

Vi önskar Alice ett stort grattis och kan stolt meddela att hon ihop med stipendiaterna Klara Wikström Regan och Rebecca Jansson kommer att delta i en grupputställning hos Galleri Helle Knudsen under hösten 2024.


90 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page