top of page

Mjuka färger och perfekt symmetri, välkommen in i Anna Pajaks bildvärld

Uppdaterat: 20 sep. 2023För Anna Pajak (f.1992, Stockholm) var konsten alltid den självklara vägen att gå i livet. Anna arbetar med måleri och grafik och har en MFA från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2020).

Hon har alltid haft ett stort intresse för färg och form och man kan se en röd tråd genom hennes konstnärskap och verken hon skapar. Det finns ofta en tydlig tanke bakom ett specifikt verk eller en hel utställning där ett narrativ byggs upp i hennes bildvärld.


Måleriet har alltid varit en slags viloplats för mig. Det är sällan ren abstraktion jag arbetar med, trots att det rent visuellt kan upplevas så. Ofta finns det en historia eller en värld för varje verk. Jag ser skapandet som en slags spiral, ämnen eller objekt jag arbetar med under en tid lämnas men plockas ofta upp igen med en ny tappning.”När man ser på Annas verk ser man denna röda tråd, oavsett om det är grafik eller måleri. Hon har skapat en egen värld med ett eget visuellt språk som man inte kan hjälpa att falla in i. Språket är ständigt närvarande då mycket av hennes inspirationskällor kommer från litteraturen, särskilt poesin. Hon har länge arbetat i en slags dialog med tidigare kvinnliga målare och författare där språket, både det visuella och det skriftliga, lever i en slags symbios.


Jag tycker att poesin och måleriet ligger nära varandra på många sätt. Det är sinnesstämningar och tillstånd och det är vad jag tänker att jag själv håller på med i mina bildvärldar. Antingen utgår jag från en sinnesstämning eller att jag börjar läsa en text och förankrar den i mig och mina erfarenheter. Och sedan försöker jag översätta den känslan till måleriet. I skapandeprocessen försöker jag ta i beaktning tidigare verk och konstnärer som inspirerat mig, det blir ett fint sätt att väva in alla de kvinnor och röster som funnits innan mig och tänka på det hela i ett större perspektivMycket av hennes bilder kan kännas som ren abstraktion, men tittar man lite längre kan man hitta vardagliga objekt, om något förvrängda. En blomma eller en snäcka tar form i bilden. Färgerna och formerna är storskaliga och världen hon skapar i dem kan man nästan ta på, eller rent av kliva in i.


Jag tycker om när objekten i verken påminner om något som du känner igen så att du får en ingång i det, men att det samtidigt skiljer sig från verkligheten. Jag målar portaler eller öppningar till andra världar. Det är också därför jag gillar att jobba storskaligt, kroppen känns liten när man möter verket”.
För Konstsällskapet Våga Se har hon däremot arbetat i mindre skala än vanligt. Hon har arbetat med grafik tidigare och erhöll Queen Sonjas Printmaking (Inspirational Award) 2021, därigenom fick hon möjligheten att arbeta med grafik i New York på Universal Limited Art Editions, ULAE. De grafiska verken skiljer sig från måleriet, men den röda tråden är tydlig. Det blir ett utbyte mellan uttrycken där bilden får utvecklas i olika stadier mellan de olika teknikerna.


Det är ett helt annat typ av tänkande i arbetet med grafik och jag tycker att det bidrar mycket till måleriet. Jag gör i det här fallet en skiss, som jag sedan provar att göra som målning och sedan översätter målningen till litografin. Dialogen mellan måleri och grafik hjälper mig att utveckla nya visuella lösningar och har blivit ett poetiskt och visualiserande verktyg som ger mig djupare förståelse för hela min konstnärliga praktik. Det hakar på och fortsätter i den där spiralen


I verken till Konstsällskapet Våga Se har Anna utforskat mjuka färger som smälter in i varandra, tillsammans med former som speglar varandra i en perfekt symmetri.


Tänk dig en situation där något som är en blir fler. Som rött damm som sprider sig med havets gränslöshet och månens blåa varv. Förvandlingarna sker innan du vaknat”.

Serien för har titeln Exponeringar och är tryckta i Småland på Black Heart Press och gjorda i tekniken stenlitografi på Lessebo Scandia 2000.


”Jag tycker det känns som ett demokratiskt sätt att skapa och dela med sig av konst, alla kan ju inte köpa en tavla för tusentals kronor. Jag tycker det är viktigt att kunna ha bilder och konst hemma och uppskattar att Våga Se gör det mer tillgängligt. Sen är det ju fantastiskt kul att skapa dessa upplagor, speciellt eftersom att vi trycker stenlitografi, det är något speciellt med de här gigantiska stenarna som väger hur mycket som helst


Sviten Exponeringar består av fyra verk i upplagor om 250 ex. De är trycka i tekniken stenlitografi i Småland på Black Hearts Press på papper Lessebo Scandia 2000.


Exponeringar I-IV

 

278 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Komentarze


bottom of page