top of page

Björn Wessman

Uppdaterat: 20 okt. 2023


Björn Wessman är född och 1949 i Hässleholm, Skåne men bor och arbetar idag i Stockholm. Han erhåller en kandidat i Litteratur från Örebro Universitet och en MFA från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.


Björn har sedan ung ålder funnit intresse och fascination i naturens alla rum, men trots att han sedan grundskolan skapat sina surrealistiska kreationer var idén om konstnärskapet länge en fantasi. Han studerade litteraturhistoria på universitetet i Örebro, men sökte 1974 till Gerlesborgsskolan för 2 års konstnärlig grundutbildning. 1976 påbörjar han en 5 årig utbildning i måleri på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, och har sedan 1981 uteslutande arbetat med att utveckla sina idéer om ett ”nytt landskapsmåleri”.


Skapandeprocessen är för komplicerad att förklara i några få meningar men jag hämtar inspiration från naturen och har alltid varit intresserad av olika biotoper, fåglar och växter. Gärna genom resor och insikter i andra länders naturliga element; bergslandskap, kulturlandskap och inte minst parker av mer eller mindre vild karaktär.”


Björn beskriver måleri som han själv berörs av som bilder som känns i hela kroppen, och som berör fler sinnen än bara synen. Konstverk som bjuder på en mångfald av intryck och tål att betraktas länge. I listan av namn på andra konstnärer som inspirerar Björn hittar man många av impressionismen mästare. Namn som Monet, Gauguin och Bonnard för att nämna några. Men även namn som August Strindberg, Julia Beck och Anselem Kiefer finns på listan. Men det blir tydligt att även när inspirationskällorna är storheter i sig, skapar Björn något helt eget. Han är trots allt en av våra mest kända samtida landskapsmålare, och det med god anledning.Trots att hans bilder ofta är mycket att ta in för ögat, visar han sin egensinnighet när det kommer till färganvändning. Färgerna tycks alltid komplettera varandra och skapa ett lugn i maximalismens mitt. Han går från att fokusera på det mikroskopiska till det makroskopiska. Även om man sällan sett ett landskap likt Wessmans motiv, är det ingen tvekan om att det är just landskap som avbildas. När han får frågan om vad han vill att hans konst ska ge betraktaren svarar han:


Lugn och ro och en förlåtande syn på människans ovanskligare sidor. Men framförallt att den ska vara en ögonöppnare för allt vad naturen bjuder oss om vi förvaltar den väl”.


Björn har hittat inspiration till sina skapelser både i Sverige men även utomlands. Han arbetar med intryck från Australien, Frankrike, Nya Guinea och i synnerhet Japan där fascinationen för det japanska trädgårdarna bildar en grundsyn på det ”kulturella” landskapet. Men under Covid var det fokus på hemlandet vilket blev grunden och temat för de nya verken han skapat för Konstsällskapet Våga Se


Under karantänen på Vindö i Stockholms skärgård har jag fokuserat på det jag har omkring mig, min

egen skapade 3D målning, Rhododendronparken i kombination med naturreservatets vilda omgivningar. Detta i vad man på japanska kallar ”Shakei”, det lånade landskapet. Jag söker landskapens hjärta oavsett Cap Nord eller Cap Syd, Frankrike eller Vindö´s dolska kärrmarker.”
Vid sin ateljé på Vindö har Björn skapat sin egna oas med en imponerande samling av hundratals Rododendronbuskar i alla tänkbara färger. Det är ett levande konstverk han har omkring sig och inspirationen från dessa växter blir tydlig, han beskriver verken till Konstsällskapet Våga se som ”om än i litet format, ambassadörer för mina ambitioner”.


Björn Wessmans verk har titlarna Nattljus, Rödtuva, Vattra & Gulmåra. De är tryckta av Catharina Landberg på Ateliér Landberg i upplagor om 250 ex, 8 färger på Hahnemulhle 400 g.

 

407 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page