top of page

Sanna Håkans mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i Fri Konst

Uppdaterat: 5 okt. 2022

Konstsällskapet Våga Se arbetar för att stödja konstlivet och ger varje år ut flera konststipendier till lovande konstnärer. 2021 hade vi möjlighet att ge ut 5 stipendier.
Sanna Håkans

Mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i Fri konst: 5.000 kr


Sanna Håkans studerar just nu det femåriga programmet i Fri Konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.


Hon arbetar med både skulptur och måleri i rummet och sätter dessa medier i relation till

vardagsobjekt. Material leder henne, dess inneboende förmågor och kvaliteter. Material som

oljefärg, vax, gips, papper, lera och textil.


Mina arbeten innehåller ofta ett element, som ger upphov till något annat– som till

exempel ljuset som blekt något, vattnet som format, vinden som skapar rörliga skuggor.

Jag är intresserad av hur olika element och olika tidsspann påverkar objekt och bilder.

Jag undersöker figuration och skala och vad det gör med associationsmönster. Genom att

förstora upp eller förminska skalan av igenkännbara objekt, leker jag med abstraktionen.

Minnet upptar mig och viljan att översätta det i material, form och färg. Minnet som

information, som sådant. Hur minnet minns. Det allmängiltiga i det. Ett sätt för mig att

komma nära en sådan plats är att återskapa det i rummet.


Sannas verk kommenteras och omformuleras och genom det skapas nya situationer. Hon

återanvänder delar, som haft en annan funktion i ett tidigare arbete och omarbetar

delarna. Därför hålls arbetet i en ständigt pågående metamorfos.

Sian Hedberg

Minnessekvens, lera, 200 x 250 x 100 cm, 2021

Jag är intresserad av hur olika tidsspann och element, som vatten - påverkar objekt. Delarnas ordningsföljd är föränderlig - tillsammans bildar de en sekvens.

Sian Hedberg

Ljus som avtryck, blandteknik/olja på pannå, 180 x 120 cm, 2021


449 visningar0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page