top of page

Kiwa Saito mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i fri konst.

Konstsällskapet Våga Se arbetar för att stödja konstlivet och kan tack vare våra medlemmar varje år ge ut flertalet konststipendier till lovande konstnärer. 2022 hade vi möjlighet att ge ut 4 stycken, här är vår fjärde stipendiat:


Kiwa Saito

Mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i Fri konst: 5.000 SEK.


Kiwa Saito (f.1981, Tokyo) är en textilkonstnär med fokus på broderi baserad i Höganäs. Hon är utbildad på Österlenskolan för Konst och Design, Nyckelviksskolan och Steneby – Institutionen för Konsthantverk och Design. Hon har haft flertalet separatutställningar och finns representerad hos kommuner runt om i södra Sverige.
För Kiwa var den textila inriktningen ett självklart val. Något som var lockande för henne med just broderiet var friheten den ger. Att hon kan arbeta på vilken plats som helst under olika långa perioder. Hon har flyttat runt en del i landet men det har aldrig påverkat hennes arbetsprocess.

"Det passar min personlighet med långsamt tidsödande arbeten. Textil är ett mjukt och levande material, föder känslor och bjuder på en mängd möjligheter. För mig är broderandes lugnande och meditativt". I hennes process börjar hon ofta arbeta direkt i tyget utan att skissa. Hon arbetar sedan under flertalet kortare perioder av koncentrerat arbete tills hon färdigställt verket.

Det finns både en seriös och en humoristisk sida till Kiwas konst "Miniatyrerna är 100% baserade på min fantasi, humör eller idealiska landskap. På den andra sidan är mina andra verk, den broderade dagboken och abstrakta bilder med olika färger mitt seriösa uttryck. Genom dagboken ville jag uttrycka min yrkesidentitet och mitt privatliv. Dagboksrullarna har blivit en del av min historia".