top of page

Sian Hedberg mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i Fri Konst

Uppdaterat: 11 mars 2022

Konstsällskapet Våga Se arbetar för att stödja konstlivet och ger varje år ut flera konststipendier till lovande konstnärer. 2021 hade vi möjlighet att ge ut 5 stipendier.

Sian Hedberg

Sian Hedberg

Mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i Fri konst: 5.000 kr


Sian Hedberg (f.1998) är uppvuxen i Segloras skogar men är numera bosatt i Hisings Kärra, Göteborg. Han studerar Fotografi på HDK-Valand.


I sina arbeten utgår han ofta från fotografiet men använder bilden mer som ett objekt. Han arbetar med kontexten för att förstärka det han vill förmedla och genom blandtekniker talar han om det som inte får plats i orden. Han vill återskapa känslor och upplevelser, men på ett mer kontrollerat sätt, och försöker skapa en atmosfär där en får känna, pausa och kanske hinna ikapp. Ofta kretsar hans arbeten kring psykisk ohälsa men han har även arbetat med teman som självkänsla, identitet och existentiella frågor.

Sian Hedberg

Ethereal II

Etheral II behandlar olika typer av minnen, grumliga bilder och fragment av händelser och känslor i olika former. Jag vill skapa en atmosfär, ett inre rum, lite som ett arkiv. En värld där betraktaren får leta sig fram, gå nära och titta noga eller backa tillbaka och se helheten. Arbetet består av lager, ljus och skuggor. Lådor som innehåller olika frysta minnen och små bubblor med fragment av händelser. Tanken är att låta dig som betraktare gå in i din egen minnesbank, kanske återuppliva det som glömts bort eller skapa nya berättelser och fantasier.


Sian Hedberg

WITHIN WITHIN är ett pågående projekt där jag fortsatt arbeta med samma tematik som i Ethereal II. Det består av fotografier ingjutna i objekt, burkar och flaskor.Dessa kommer sedan placeras in i något som kan kallas ett minnesskjul där rummet blir en metafor för vårt inre. Betraktaren kommer få befinna sig i verket, upptäcka och plocka bland sakerna som finns där.336 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page