top of page

Värva medlem - vinn konst

Vi startar april med en värvningskampanj där du kan vinna en skulptur av Joan Artigas Planas!

Om du som redan är med i Konstsällskapet Våga Se värvar en ny medlem deltar ni båda automatiskt i ett lotteri och har chansen att vinna. Kampanjen pågår mellan den 4 april - 4 maj,

OBS! Du kan inte värva dig själv, det måste vara en person som inte redan är medlem i Våga Se som skapar ett medlemskap.


Verket du kan vinna är:

Literature II, teknik: skulptur i brons/stål, upplaga: 25, mått: 34,5 x 32 x 13,5 cm,

värde: 9.500 sek


Hur du går tillväga för att delta i utlottningen:

När du har en vän/kollega/familjemedlem/konstintresserad osv, som vill bli medlem i Konstsällskapet Våga Se kan du gå tillväga på tre sätt

Via mail

Maila in den värvade personens följande kontaktuppgifter till: vagase@gallerihelle.com

  • Namn

  • Adress

  • Mobilnummer

  • Mailadress

Samt namn och medlemsnummer på dig som värvat, glöm inte detta steg!

Gör du på detta vis kommer vi sedan att skicka en faktura till den nya medlemmen med avgiften.


Via hemsidan

Se till att personen du vill värva skapar ett medlemskap via vår hemsida. Gör ni på detta vis är det viktigt att namn och medlemsnummer på dig som värvat medlemmen skrivs som referens i kategorin "hur upptäckte du Konstsällskapet Våga Se", se exempel nedan: