top of page

Vilma Lundholm mottar Konstsällskapet Våga Ses grafikstipendium

Konstsällskapet Våga Se arbetar för att stödja konstlivet och varje år går vårt överskott till konststipendier. För medlemsår 20/21 hade vi möjlighet att ge ut 5 stipendier och vi fick in rekordmånga ansökningar! Här är vår grafikstipendiat:

Erik Kihlbaum

Vilma Lundholm

Grafik: 25.000 kr

Vilma Lundholm är född 1985 och uppvuxen i Göteborg. Just nu bor hon i Oslo där hon hon tar sin bachelor i Grafik och Teckning vid Konsthögskolan i Oslo. Hon har tidigare även studerat grafik vid Göteborgs Konstskola och Konstnärlig grundläggande utbildning vid KV Konstskola. Vilma har deltagit i samlingsutställningar vid bland annat Grafik i Väst, Grafiska Sällskapet, Supermarket Art Fair och Kungsbacka Konsthall.

Vilmas konstnärskap har sin utgångspunkt i grafiska verk, som kan vara både 2- och 3-dimensionella. Hon arbetar i lager av bilder och med teckningar och texter i kombination.

Bilder och element är ofta återkommande genom flera medium eller i form av sekvenser och repetitioner. På det viset skapar hon dynamik och rymd för nya berättelser.

Sårbarheten i grafikens olika tekniker är, likt oss människors inre, ibland svåra

att kontrollera. Detta använder jag mig av i mitt bildskapande. Färgskalan är oftast svartvit för ett direkt uttryck och bildmotiven är hämtade från den mänskliga kroppen eller från naturen.

Erik Kihlbaum

Vilmas arbete utgår ifrån självupplevda upplevelser av att vara människa idag. Genom att dela dem vill hon offentliggöra problematiken kring de normer som finns i vår värld idag.

Med hjälp av bilder och texter som skaver vill jag skapa möjlighet för betraktaren att känna förståelse och att känna gemenskapen av att vara människa idag.

Jag intresserar mig för kroppen och naturens organiska former och dess dramatik som avspeglar världen vi lever i. Kontrasten mellan de belysta och skuggade partierna. Det mörka och det ljusa. Om kontrasterna i det som syns tydligt i offentligheten och det som bara göms i de djupaste av sprickor i berget.


Med Konstsällskapet Våga Ses grafikstipendium möjliggörs den ekonomiska friheten att kunna arbeta med olika material i de grafiska teknikerna under Vilmas utbildningstid i Oslo. Hon vill specifikt påbörja ett projekt med stora teckningar på kopparplåt i den grafiska tekniken torrnål.


Jag har tidigare jobbat mycket i den tekniken men uteslutande i mindre format, men tycker att det hade varit väldigt intressant att undersöka torrnålens uttryck i en ny mycket större skala.

Stort grattis Vilma Lundholm som mottar Konstsällskapet Våga Ses grafikstipendium på 25.000 kr


732 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page