Vinst 216

88_FiaKvissberg.jpg

Konstnär: Fia Kvissberg

Titel: Sittande

Teknik: Collografi, 29x21 cm

Värde: 1.800 kr

Om Fia Kvissberg

Fia Kvissberg är född 1957 och bor och är verksam i Stockholm. Kvissbergs grundläggande intentioner är att förmedla känslor. Människors möten, dialoger och relationer iakttas med öppna ögon – privat och jobbmässigt. Känslor som kärlek, ensamhet, smärta och bräcklighet illustreras med ett naivistisk, ömsint bildspråk där humorn är en ständig ledsagare. Värme och ömhet över den lilla människans utsatthet, livssituation och känsloliv är påtagliga inslag.