Vinst 70-74

maria.jpg

Vinst 70-74

Konstnär: Maria Thorin

Titel: Katt i blad
Teknik: Litografi, 175 ex

Mått: 52x37 cm
Värde: 2.800 sek

Maria Thorin bor och är verksam på Vätö. Hon arbetar som bildkonstnär i skulptur och olika grafiska tekniker, som litografi, collografi, litografi, etsning och fotopolymer. Maria har även arbetat som speciallärare, illustratör och bildlärare.