Vinst 54

37-42_MetaIsaeusBerlin.jpg

Vinst 54

Konstnär: Meta Isaeus-Ber
Titel: Indoors
Teknik: Litografi, 175 ex
Mått: 49x38 cm
Värde: 3.200 sek

Meta Isaeus-Berlin är född 1963 och är målare och installationskonstnär. Utbildad på Konstskolan i Stockholm 1980-1981, Perbys målarskola 1981-1983. Handarbetets vänner 1984, Konstfack 1984-1986, Kungliga Konsthögskolan 1986-1993. Medlem i Moderna Museets styrelse 2002-2008. Meta Isaeus Berlins installationer är komplicerade konstverk, som skapar metaforer om enstaka händelser, surrealistiska men också poetiska och kärleksfulla. Hennes måleri från 1995 utgår från fragment ur familjeberättelser och konsthistorien, som hon arbetar om till nya uttryck. Resultatet blir en värld av nya bilder fyllda av sagor, myter, symboler, färger och abstraktioner.