Vinst 5

SusannaSlöör.jpg

Susanna Slöör

Hommagea Wigert

Konstnär: Susanna Slöör
Titel: Hommages Wigert
Teknik: Olja på duk
Mått: 50,5x57 cm
Värde: 15.000 sek

Susanna Slöör är född 1962 i Nyköping, hon bor och är verksam i Stockholm. Susanna är utbildad vid Gerlesborgsskolan i Stockholm 1991-1993 och har haft ett stort antal separatutställningar i Sverige. Bland annat hos Galleri Argo i Stockholm, KAZ Galleri i Västerås, Galleri Helle Knudsen, Enköpings Konsthall, Arboga Konsthall och Konstnärshuset i Stockholm. 

Susanna grundade tillsammans med Leif Mattsson 2002 nättidningen Omkonst. Hon efterträdde i januari 2010 Olle Granath som ständig sekreterare i Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Målandet är ett särskilt sätt att tänka, ett infallsrikt kännande innan tanken helt infunnit sig. Målningens väsen nås genom att se den som ett tillstånd att närma sig - inte ett ting, en bild eller en avbild. Den är en del av en lek – själva spelöppningen – och eninbjudan att självskapade delta. Jag söker upp rummen mellan tanken, tingen och orden dit de redan överenskomna betydelserna inte nått. Istället får färgmassorna bära den inombords alstrade musiken, endast hörbar för den som är villig att lyssna – till sig själv.