top of page

Litografier av Ulf Wahlberg

Ingår i Konstsällskapet Våga Ses medlemskap - 750 kr/år

Litografierna av Ulf Wahlberg är en del av Konstsällskapet Våga Ses konstkollektion som innehåller över 150 olika grafiska blad av över 50 konstnärer. Allt originalgrafik, numrerat och signerat av konstnären. Som medlem får du välja ett valfritt verk ur kollektionen.
>> Se hela konstkollektionen

Ulf Wahlberg

1938 - 2014

Mest uppmärksammad har Ulf Wahlberg blivit för sina bilmålningar från USA i början av 1960-talet, men han har ett brett register beträffande motiv och stil, allt från abstrakta stilleben till interiörer och realistiska landskap, som han från 1970-talet framställer stilla, realistiskt och tyst. Ulf Wahlberg abstraherar gärna, möblerar om i sina målningar, men är alltid bunden vid verkligheten. Han prövar gärna olika alternativ, eftersom hans konstnärskap innebär ett forskande.

Utbildning

Konsthögskolan 1961-66

Separatutställningar i urval

Observatorium, Stockholm 1965

Galleri Hedenius, Stockholm 1968

Konstakademin, Stockholm 1973

Centre Culturel Suédois, Paris 1979

Bergens Kunstforening, Bergen 1986

Konstakademin, Stockholm 1988

Göteborgs Konstförening 1997

Representerad

Moderna Muséet, Stockholm

Nationalmuseum, Stockholm
Hans Majestät Konungens Samling

Konstmuséet, Götebor
Malmöö Museum
Franska Statens Samlingar

Tessinsamlingen,

Sv. Institutet, Paris

Uffizierna, Florens

>> skriv ut cv

bottom of page