top of page

Sara Ekholm Eriksson mottar Konstsällskapet Våga Ses stipendium i fri konst

Uppdaterat: 4 maj 2021

Konstsällskapet Våga Se arbetar för att stödja konstlivet och ger vanligtvis ut 2 stipendier per år, ett för fri konst och ett för grafik För medlemsår 20/21 hade vi möjligheten att ge ut 3 extrastipendier i fri konst på 5.000 kr vardera. Sara Ekholm Eriksson är en av stipendiaterna.


Sara Ekholm Eriksson

Sara Ekholm Eriksson

Fri konst: 5.000 kr

Sara Ekholm Eriksson bor och är verksam i Stockholm. Hon har tidigare studerat vid Uppsala Universitet och Gerlesborgsskolan. Just nu tar hon sin master på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.


I sitt eget konstnärskap intresserar sig Sara av ett möte mellan naturvetenskap, klimatet,

människan och konst. Hon upplever ett glapp mellan oss människor och våran omgivning

och tror att konsten har en unik möjlighet att fylla de glappet.


Konsten kan kommunicera både fakta, känslor och generera nya tankar. Att förkroppsliga och problematisera frågor kring oss människor, vår natur och miljö. Ett exempel i min konst där jag arbetat med dessa tankegångarna är i mitt verk Årsringar.


Verket visades på Naturhistoriska Riksmuseet under utställningen Survival of

The Fittest. Det är en projektion på Museets Sequoia träutsnitt. Videon handlar om hur

klimatet har förändrats under Sequoians livstid (2400 år gammalt), samt trädets “egna”

reflektioner. Faktan som visas är från forskning utvunnen från träd.


Det slog mig när jag såg trädet för första gången, hur jag kunde se tid förkroppsligat. Tid som jag uppfattar som väldigt abstrakt hade här en fysiskt form. Jag undrade om det fanns möjlighet att förstärka det och visa klimatförändringarna som skett under samma tid som trädet levt fram till nutid. Klimatförändringarna är något som också kan kännas abstrakt att förstå, kanske kan detta ge en annan förståelse.


I Saras masterarbete på Kungliga Konsthögskolan är temat vatten i fokus. Vatten som den gemensamma nämnaren för liv. Havsnivåer som höjs på grund av smältande isar och permafrost. Föroreningar i vatten som plast, olja samt ohållbart fiske.

Sara Ekholm Eriksson
Brave New World

Svalbards Globala Fröbank skapades för att behålla den biologiska mångfalden och är till för att länder ska ha möjlighet att hämta ut fröer av arter de har förlorat. Skulpturen Brave New World hänger från taket, i en glas-skiva med ram ligger vatten från Östersjön. I vattnet ligger akrylpolymerer som absorberar upp vattnet runt om sig och kapslar in det inuti dessa plastsfärer. Bredvid dem ligger Svenska frön från Svalbards fröbank inkapslade i plast.


Som betraktare ser du dig själv och din omgivning reflekteras i sfärerna, som om du också skulle var inkapslad i dessa sfärer. Jag inspirerades av en framtidsdystopi då haven inte längre kan sluka mer plast och plasten börjar sluka oss och vattnet istället.

Stort grattis till Sara Ekholm Eriksson som mottar Konstsällskapet Våga Ses extra konststipendium i fri konst!

406 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page